Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Алгоритм заповнення податкової декларації з плати за землю з юридичних осіб

опубліковано 15 серпня 2023 о 16:28

Алгоритм заповнення податкової декларації з плати за землю з юридичних осіб

          Порядок заповнення розділу І Декларації з плати за землю «Розрахунок суми земельного податку»

Назва показника

Код рядка

Що записати

Категорія земельних ділянок

2

Код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікатора земель арабськими цифрами у форматі ХХ.ХХ. Інформація щодо цільового призначення земельної ділянки має відповідати інформації, зазначеній у документах, що засвідчують право власності або право користування земельною ділянкою

Документи, які засвідчують/підтверджують,  право власності/ користування/право на земельну частку (пай)

вид права

3

Код, що позначає вид права:
• 1 — власність;
• 2 — постійне користування;
• 3 — оренда;
• 4 — право на земельну частку (пай)

серія та номер документа

4

Серія та номер документа, що засвідчує право власності або право користування на земельну ділянку. Серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію права власності

Державна реєстрація прав власності/користування (у разі наявності)

дата (дд.мм.рррр)

5

Дата (у форматі мм.рррр) державного акта на земельну ділянку (у разі наявності) 

номер

6

Номер державного акта на земельну ділянку (у разі наявності)

Період володіння/користування

частка неповного місяця

7

Частка днів у місяці: кількість днів володіння або користування в місяці поділіть на загальну кількість днів у місяці. Зазначається у форматі з чотирма десятковими знаками

кількість повних місяців

8

Кількість повних місяців користування земельною ділянкою

Кадастровий номер земельної ділянки (формат хххххххххх: хх:ххх:хххх)

9

Кадастровий номер земельної ділянки

Місце розташування об’єкта(ів) оподаткування

код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці

10

Зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована(і) земельна(і) ділянка(и), та адреса місця розташування земельної ділянки

адреса (згідно з правовстановлюючими документами)

11

Адреса місцезнаходження  земельної ділянки згідно з правовстановлюючими документами

Площа земельної ділянки

га

12

Площа земельної ділянки за межами населеного пункту в га (з чотирма десятковими знаками)

кв. м

13

Площа земельної ділянки в межах населеного пункту в кв. м (із двома десятковими знаками). Одночасно заповнювати графи 12 та 13 не можна

Нормативна грошова оцінка

одиниці площі земельної ділянки (грн/га або грн/кв. м)

14

НГО з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, що застосовується з дати останньої затвердженої НГО. Оцінку одиниці площі земельної ділянки, якщо її провели, зазначається у гривнях з двома десятковими знаками

одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (грн/га)

15

НГО з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, що його застосовують із дати останньої затвердженої НГО.  Одиниці площі ріллі по АР Крим або по області пишуться у гривнях з двома десятковими знаками (якщо оцінку не провели)

Ставка податку

16

Ставка податку відповідно до рішення органу місцевого самоврядування

Річна сума земельного податку

17

Для Декларації за місяць річну суму обчислюють як для Декларації за рік, а у колонці розділу III, що відповідає звітному місяцю, зазнаються показники за звітний місяць

Податкова пільга

Код пільги

18

Зазначається код пільги відповідно до довідника пільг (Довідник податкових пільг, що затвердила ДПС станом на дату складання Декларації

Розмір пільги

19

Розмір відповідно до законодавства та/або рішення органу місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу

Дата початку користування

20

Строк користування податковою пільгою у звітному періоді — число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами

у форматі дд.мм.рррр. У разі коли строк користування податковою

пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, він збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду

Дата закінчення користування

21

Сума пільги

22

Зазначається сума пільги , розрахована пропорційно до періоду користування пільгою

Річна сума земельного податку до сплати

23

Обчисліть за формулою:

р. 23 = р. 17 – р. 22

 

 

         

 

         Порядок заповнення розділу ІІ Декларації з плати за землю «Розрахунок суми орендної плати»

Назва показника

Код рядка

Що записати

Категорія земельних ділянок

2

Інформація щодо категорії/ цільового призначення земельних ділянок має відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності / користування земельними ділянками. Код цільового призначення земельної ділянки згідно з Класифікатором земель номер арабськими цифрами (форматі ХХ.ХХ.)

Документи, що засвідчують/підтверджують право користування

дата (дд.мм.рррр)

3

Дата укладення договору оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності, що зазначили у рядку 2

серія та номер документа

4

Номер договору оренди на земельну ділянку

Державна реєстрація прав користування (у разі наявності)

дата (дд.мм.рррр)

5

Дата (у форматі мм.рррр) державної реєстрації договору оренди на земельну ділянку

номер

6

Номер державної реєстрації договору оренди на земельну ділянку

Дата закінчення терміну дії договору оренди (дд.мм.рррр)

7

Дата закінчення договору оренди

Період користування

частка неповного місяця

8

Частка днів у місяці. Розраховується за формулою: кількість днів володіння/ користування у місяці ділиться на загальну кількість днів у місяці. Зазначається у форматі з чотирма десятковими  знаками

кількість повних місяців

9

Кількість повних місяців користування земельною ділянкою

Кадастровий номер земельної ділянки (формат хххххххххх: хх:ххх:хххх)

10

Кадастровий номер земельної ділянки

 

 

Місце розташування об’єкта(ів) оподаткування

код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці

11

Код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована(і) земельна(і) ділянка(и), та адреса місця розташування земельної ділянки

адреса (згідно з правовстановлюючими документами)

12

Адреса місця розташування земельної ділянки згідно з правовстановлюючими документами

 

 

Площа земельної ділянки

га

13

Площа земельної ділянки згідно з договором оренди у га, розташована за межами населеного пункту (з чотирма десятковими знаками)

кв. м

14

Площа земельної ділянки згідно з договором оренди у кв.м (з двома десятковими знаками), розташована в межах населеного пункту.

Одночасне заповнення колонок 13 та 14 не допускається

Нормативна грошова оцінка

одиниці площі земельної ділянки (грн/га або грн/кв. м)

15

Нормативна грошова оцінка з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, що застосовується з дати останньої затвердженої нормативно грошової оцінки

• у разі проведення оцінки земельної ділянки зазначається оцінка одиниці площі земельної ділянки;
• якщо оцінку не проведено зазначається оцінка одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.

Одночасне заповнення колонок 15 та 16 не допускається

одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (грн/га)

16

Розмір (ставка) орендної плати (%)

17

Розмір орендної плати зазначається згідно договору оренди (з двома знаками після коми)

Річна сума орендної плати до сплати

18

Річна сума орендної плати станом на 1 січня звітного року.
Розраховується за формулою:
р. 18 = (р. 13 або 14 × р. 15 або
16 × р. 17 ÷ 100) ÷ 12 × (р. 8 + р.9).
Для Декларації за місяць річна сума обчислюється як для Декларації за рік. У рядку розділу III, що відповідає звітному місяцю, зазначаються показники за звітний місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок заповнення розділу ІІІ Декларації з плати за землю «Розрахунок (уточення) податкового зобовязання»

 

Назва показника

Код рядка

Що записати

Нараховано на звітний період

3

Значення колонки 3 рядка 3 розділу III має відповідати значенню колонки 23 рядка 2 розділу І або колонки 18 рядка 2 розділу II

Нараховано за даними раніше поданої декларації

4

р.3 декларації, що уточнюється

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання

5

р.3 - р.4

у т.ч. нараховано до збільшення податкового зобов’язання до п.50.4 ст.50 ПКУ

5.1

Зазначається сума нарахування до збільшення податкового зобов'язання у зв'язку зі змінами об'єкта оподаткування та/або бази оподаткування (на підставі даних, внесених до відповідних державних реєстрів) при поданні Податкової декларації після закінчення граничного строку подання, але з урахуванням норм пункту 286.4 статті 286 розділу XII Кодексу. Рядок заповнюється тільки у Податкових деклараціях з відміткою «звітна», «нова звітна», «уточнююча», у яких у рядку 1.1, у рядках 4 та 5 розділу III зазначено поточний рік.

у т.ч. нараховано до збільшення податкового зобов’язання до п.50.4 ст.50 ПКУ

5.2

р.5 – р.5.1

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання

6

позитивне значення р.4 - р.3

Сума штрафу (колонки з 4 по 15 р.5.2) х 3% або 5%

7

Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується в разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпунктів «а» або «б» абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу (якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою «звітна», «нова звітна», застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою «уточнююча», - у розмірі 3 відсотків).

Сума пені

8

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу третього пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

Доповнення до податкової декларації

9

Заповнення і подається відповідно до п.46.4 ст.46 глави 2 розділу ІІ ПКУ