Головне управління ДПС
у Житомирській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з надання послуг з підвищення кваліфікації

опубліковано 13 квітня 2021 о 08:49

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Податкового Кодексу України.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги, визначені у підпунктах «а» - «й» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, зокрема послуги з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами вищої ревіти, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти (підпункт «ґ» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ).

Основні засади функціонування системи вищої освіти регулюються законами України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (далі - Закон № 2145) і від 01 липня 2р14 року № 1556-VII «Про вищу освіту» (далі 1 Закон № 1556).       

Підпунктом 7 пункту 1 статті 1 Закону № 1556 визначено, що заклад вищої освіти - це окремий ;вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Освітня діяльність - діяльність закладів вищої освіти, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу (підпункт 16 пункту 1 статті 1 Закону № 1556).

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться закладами вищої освіти, - закладами фахової перед вищої освіти (для підготовки фахівців ступенів молодшого бакалавра та бакалавра) та науковими установами (для підготовки фахівців ступенів магістра та/або доктора філософи1) на підставі ліцензій, що видаються визначеним Кабінетом Міністрів України органом ліцензування відповідно до Закону № 1556 (пункт 1 статті 24 Закону № 1556).      

Згідно з пунктом 6 статті 18 Закону № 2145 післядипломна освіта включає, зокрема, підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Враховуючи викладене, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений підпунктом «ґ» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, поширюється на операції з постачання послуг з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами вищої освіти, у тому числі і для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти (зокрема, понад регіональне замовлення), за умови, що такі заклади здійснюють діяльність на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України.