Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Інформація щодо податку на додану вартість

опубліковано 03 серпня 2023 о 12:36

Закон № 3219 автоматично відновлює права та обов'язки платника ПДВ при переході платника із спрощеної системи з особливостями оподаткування на загальну систему оподаткування. Зокрема, для тих суб’єктів господарювання у кого реєстрацію платником ПДВ було призупинено визначаються правила оподаткування під час та після такого переходу й відновлення реєстрації платником ПДВ.

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПДВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 198.5 СТАТТІ 198 КОДЕКСУ, ЗА ТОВАРАМИ, НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ, ЯКІ БУЛИ ПРИДБАНІ/ВИГОТОВЛЕНІ/ВВЕЗЕНІ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ З ПДВ ДО ПОЧАТКУ ВИКОРИСТАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАНІ (ПОСТАВЛЕНІ, РЕАЛІЗОВАНІ) В ПЕРІОД ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ.

1.1. Протягом якого періоду визначаються такі податкові зобов’язання?

За товарами, необоротними активами, які були придбані/виготовлені/ввезені на митну територію України з ПДВ до початку використання спрощеної системи з особливостями оподаткування та використані (поставлені, реалізовані) в період застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування, податкові зобов’язання, передбачені пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, нараховуються протягом серпня – жовтня 2023 року, але не пізніше 31 жовтня 2023 року.

1.2. Якою датою має бути складена зведена податкова накладна відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу?

Відповідна зведена податкова накладна має бути складена будь-якою датою, що припадає на звітні (податкові) періоди серпень, вересень, жовтень 2023 року, але не пізніше 31.10.2023.

1.3. У податковій звітності за який звітний період мають бути відображені такі податкові зобов’язання?

У податковій звітності за серпень/вересень/жовтень 2023 року (залежно від того, у якому з цих періодів платником нараховано податкові зобов’язання та складено відповідну податкову накладну).Жовтень 2023 року є останнім звітним (податковим) періодом, у податковій звітності за який такі податкові зобов’язання можуть бути задекларовані.

1.4. Як визначається база оподаткування при нарахуванні таких податкових зобов’язань з ПДВ?

Базою оподаткування для нарахування таких податкових зобов’язань є:

- за товарами, придбаними на митній території України, – вартість їх придбання;

- за товарами, ввезеними на митну територію України, – митна вартість таких товарів згідно з відповідною митною декларацією;

- за необоротними активами - балансова (залишкова) вартість, що склалася станом на перше число місяця, в якому вони були використані (поставлені, реалізовані).

1.5. Скільки податкових накладних має бути складено при нарахуванні податкових зобов’язань з ПДВ за такими товарами, необоротними активами (одна зведена податкова накладна чи декілька податкових накладних)?

Кількість зведених податкових накладних, які мають бути складені при нарахуванні податкових зобов’язань з ПДВ за такими товарами та необоротними активами, не обмежена.

ЧИ МОЖЕ ПЛАТНИК ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ ПДВ ВКЛЮЧИТИ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ СУМИ ПДВ, СПЛАЧЕНІ У ВАРТОСТІ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ, НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЯКІ БУЛИ ПРИДБАНІ ТАКИМ ПЛАТНИКОМ У ПЕРІОДІ ВИКОРИСТАННЯ НИМ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ?

Ні, не може (за виключенням сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України у періоді, в якому платник використовував спрощену систему з особливостями оподаткування).

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ ПДВ ЗА ТОВАРАМИ ТА НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ, ЯКІ БУЛИ ВВЕЗЕНІ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ В ПЕРІОДІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТНИКОМ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ?

3.1. Чи передбачена можливість формування податкового кредиту за такими товарами та необоротними активами?

Так. У разі, якщо платником в періоді використання ним спрощеної системи з особливостями оподаткування було ввезено на митну територію України товари та необоротні активи, то такий платник після відновлення реєстрації платником ПДВ включає суми ПДВ, сплачені при ввезенні таких товарів та необоротних активів на митну територію України, до податкового кредиту (прим 1).

[1]. П.п. 9-1.2.1 п.п. 9-1.2 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

3.2. Який останній звітний (податковий) період для віднесення до податкового кредиту сум ПДВ за такими товарами та необоротними активами?

Суми ПДВ, сплачені при ввезенні на митну територію України таких товарів / необоротних активів, мають бути віднесені до податкового кредиту такими платниками не пізніше 31 жовтня 2023 року (прим 1) на підставі належним чином оформлених відповідних митних декларацій. Тобто, останній звітний (податковий) період для формування податкового кредиту за такими товарами та необоротними активами – жовтень 2023 року.

[1]. П.п. 9-1.2.1 п.п. 9-1.2 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

3.3. Чи нараховуються податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу у разі, якщо платник податку використав (поставив, реалізував) такі ввезені товари, необоротні активи у періоді використання спрощеної системи з особливостями оподаткування?

Так. Податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу нараховуються у тому ж звітному періоді, у якому платником включено до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при їх ввезенні таких товарів / необоротних активів на митну територію України.

3.4. Як визначається база оподаткування при нарахуванні таких податкових зобов’язань?

База оподаткування при нарахуванні таких податкових зобов’язань, передбачених пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, визначається: за товарами – виходячи з їх митної вартості; за необоротними активами - виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на перше число місяця, протягом якого вони були використані (поставлені, реалізовані), а у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни.

ЧИ ВРАХОВУЮТЬСЯ (ТА ЯКОЮ ДАТОЮ) СУМИ ПДВ, СПЛАЧЕНІ ПРИ ВВЕЗЕННІ ТОВАРІВ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ПЛАТНИК ПОДАТКУ ЗАСТОСОВУВАВ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ПРИ ОБРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ΣМИТН.В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ?

Так, враховуються. Але обов’язковою умовою для такого врахування є зазначення у графі B митної декларації у рядку, в якому відображено відомості про сплату ПДВ, у квадратних дужках податкового номеру особи (імпортера), яка претендує на податковий кредит з ПДВ у розмірі відповідної сплаченої суми (прим 1).

[1]. П.п. 9-1.2.1 п.п. 9-1.2 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

ЯКИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (ПЛАТНИК ЧИ НЕПЛАТНИК) НА ЯКОГО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ СКЛАДАЄТЬСЯ РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ У РАЗІ ПОВЕРНЕННЯ ПОКУПЦЕМ, РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКОМ ПДВ ЯКОГО ВІДНОВЛЕНА, ТОВАРІВ / НЕОБОРОТНИХ АКТИВИ, ЯКІ БУЛИ ПРИДБАНІ НИМ У ПЕРІОДІ ВИКОРИСТАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ?

У даному випадку розрахунок коригування на зменшення податкових зобов’язань складається на неплатника ПДВ, але при цьому не вимагається дотримання умови, визначеної пунктом 192.2 статті 192 Кодексу, щодо обов’язкового повернення покупцю коштів за товар. Однак таке виключення застосовується лише для операцій з повернення таким платником товарів / необоротних активів, які здійснені до 31 жовтня 2023 року (прим 1).

[1]. Пункт 13 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

ПРОТЯГОМ ЯКОГО ПЕРІОДУ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ ПДВ ПЛАТНИК ПОДАТКУ ПОВИНЕН ЗАРЕЄСТРУВАТИ В ЄРПН ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ, СКЛАДЕНІ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ, ЗДІЙСНЕНИМИ ДО ПЕРЕХОДУ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ЯКІ НЕ БУЛИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ В ЄРПН ДО ПЕРЕХОДУ НА ТАКУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ?

Протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ (прим 1).

[1]. Абзац тринадцятий п.п. 69.1, п.п. 69.39 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

У ЯКОМУ ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ КОНТРАГЕНТ (ПОКУПЕЦЬ) ПЛАТНИКА ПОДАТКУ (ПОСТАЧАЛЬНИКА) МАЄ ПРАВО НА ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ СУМ ПДВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ, ЗДІЙСНЕНИХ ДО ПЕРЕХОДУ ПОСТАЧАЛЬНИКА НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИМИ В ЄРПН ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПЛАТНИКОМ ПДВ:

7.1. Якщо постачальник зареєстрував в ЄРПН такі податкові накладні протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ?

Покупець отримує право на податковий кредит у тому звітному періоді, у якому була здійснена операція та відповідно була складена податкова накладна. У даному випадку, якщо покупець сформував податковий кредит у звітному періоді, у якому було придбано товари/послуги, необоротні активи, на підставі первинних документів, то такий податковий кредит коригувати не потрібно (прим 1).

[1]. П.п. 69.1-1, п.п. 69.39 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

7.2. Якщо постачальник не зареєстрував в ЄРПН такі податкові накладні протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ ?

Покупець втрачає право на податковий кредит, сформований на підставі первинних документів за відповідними операціями з придбання товарів/послуг у такого постачальника.

Такий податковий кредит має бути зменшений шляхом подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій з ПДВ за відповідні звітні періоди.

Право на такий податковий кредит поновлюється у періоді, коли відповідні податкові накладні будуть зареєстровані в ЄРПН постачальником - особою, реєстрація платником ПДВ якого відновлена.

ЧИ ЗУПИНЯЄТЬСЯ НА ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ПЕРЕБІГ СТРОКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ, ВИЗНАЧЕНИХ ПУНКТОМ 198.6 СТАТТІ 198 КОДЕКСУ (365 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ З ДАТИ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ) ТА ПУНКТОМ 80 ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ КОДЕКСУ?

Відповідно до пункту 102.9 статті 102 Кодексу на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Це положення зупиняло у тому числі перебіг строків і для формування податкового кредиту.

Пункт 102.9 статті 102 Кодексу та підпункт 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, що встановлював окремі особливості зупинення перебігу строків, діяли до 01.08.2023. Тому перебіг строків для формування податкового кредиту, визначених пунктом 198.6 статті 198 Кодексу (365 календарних днів з дати складання податкової накладної) відновлюється з 01.08.2023.

Таким чином, строк на включення до податкового кредиту сум ПДВ (за зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними, у тому числі складеними до введення воєнного стану на території України), встановлений пунктом 198.6 статті 198 та пунктом 80 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, починаючи з 01.08.2023 продовжується на ту кількість днів, протягом яких платник податку мав право на включення сум ПДВ до податкового кредиту, які припадають на період починаючи з дати введення воєнного стану на території України і до 01.08.2023 (прим 1).

Приклад: сума ПДВ, зазначена у податковій накладній з датою складання 01.02.2022 та зареєстрована в ЄРПН, може бути включена покупцем до складу податкового кредиту не пізніше 08.07.2024, тобто, у податковій звітності за липень 2024 року.

[1]. П. 102.9 статті 102 та п.п. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.