Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо операцій з придбання товарів / послуг, податкові накладні за якими були зареєстровані в ЄРПН постачальником 15.07.2022

опубліковано 28 вересня 2022 о 09:46

Головне управління ДПС у Житомирській області  інформує щодо окремих питань з реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкових накладних / розрахунків коригування за лютий–травень 2022 року.

Для прикладу, Товариством у лютому–травні 2022 року було здійснено операції з придбання товарів / послуг, податкові накладні за якими були зареєстровані в ЄРПН постачальником 15.07.2022, зокрема виникає:

1) яка гранична дата для реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування за лютий–травень 2022 року згідно з підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ? Чи вважаються податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів / послуг у лютому–травні 2022 року та зареєстровані в ЄРПН 15.07.2022, своєчасно зареєстрованими?;

2) у декларації з ПДВ якого звітного (податкового) періоду Товариство має право відобразити податковий кредит за податковими накладними, складеними за операціями з придбання товарів / послуг у лютому–травні 2022 року та зареєстрованими в ЄРПН 15.07.2022?

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Пунктом 44.1 статті 44 глави 1 розділу ІІ ПКУ встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені пунктом 44.1 статті 44 глави 1 розділу ІІ ПКУ.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до пункту 322 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року за операціями з придбання товарів / послуг, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, платники податку:

включають до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів / послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів / послуг відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996);

отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі нарахування таким отримувачем послуг ПДВ у складі податкових зобов'язань, визначених у податковій декларації за відповідний звітний (податковий) період, такі платники податку мають право на віднесення таких сум податку до податкового кредиту відповідного звітного (податкового) періоду, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання послуг, відповідно до Закону № 966.

Згідно з підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів, зокрема, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом України від 12 травня 2022 року № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (27.05.2022) (далі – Закон № 2260) за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН до 15.07.2022, подання податкової звітності до 20.07.2022 та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31.07.2022.

Підпунктом 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ передбачено, що платники ПДВ зобов’язані забезпечити у строки, встановлені підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, граничний термін реєстрації яких припадає на періоди, зазначені у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, та уточнити (привести у відповідність) податковий кредит, задекларований платниками на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних податкових накладних та/або розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

Підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ передбачено, що для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім:

дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в ЄРПН, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 глави 2 розділу ІІ ПКУ, сплати податків та зборів платниками податків;

строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов'язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;

строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов'язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Таким чином, відповідно до підпунктів 69.1 та 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, зобов’язані зареєструвати в ЄРПН податкові накладні / розрахунки коригування, складені за операціями з постачання товарів / послуг, здійсненими протягом лютого–травня 2022 року, до 15.07.2022 (тобто не пізніше 14.07.2022). У разі дотримання зазначених термінів такі платники податку звільняються від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН таких податкових накладних / розрахунків коригування.

Відповідно до вимог пункту 198.6 статті 198 розділу V ПКУ у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Щодо питання 1

Згідно з підпунктами 69.1 та 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ платники ПДВ зобов’язані зареєструвати в ЄРПН податкові накладні / розрахунки коригування, складені за операціями з постачання товарів / послуг, здійсненими протягом лютого–травня 2022 року, до 15.07.2022, тобто не пізніше 14.07.2022. Отже, податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів / послуг, здійсненими протягом лютого–травня 2022 року, зареєстровані в ЄРПН 15.07.2022, вважаються зареєстрованими несвоєчасно.

Щодо питання 2

У разі несвоєчасної реєстрації постачальником в ЄРПН податкових накладних за операціями з постачання товарів / послуг, здійсненими у лютому-травні 2022 року, платник податку – покупець товарів / послуг має право віднести суми ПДВ, зазначені у таких податкових накладних, до податкового кредиту у податковій звітності за той звітний (податковий) період, у якому такі податкові накладні були зареєстровані в ЄРПН, або будь-який наступний звітний (податковий) період, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення таких податкових накладних (з урахуванням зупинення перебігу строків, передбаченого підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Якщо податковий кредит за операціями з придбання товарів/послуг, здійсненими у лютому–травні 2022 року, було сформовано покупцем відповідно до пункту 322 підрозділу 2 розділу XX ПКУ на підставі первинних (розрахункових) документів, то у разі реєстрації в ЄРПН постачальником, який  має можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, податкових накладних, що підтверджують такі суми податкового кредиту, 15.07.2022 та пізніше, покупець втрачає право на формування податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, у яких було здійснено придбання товарів / послуг (лютий-травень 2022 року).

У такому випадку суми ПДВ, віднесені до податкового кредиту звітного (податкового) періоду, в якому були здійснені операції з придбання товарів/послуг (лютий-травень 2022 року), на підставі первинних (розрахункових) документів, мають бути виключені з декларації такого звітного (податкового) шляхом подання уточнюючого розрахунку до декларації за відповідний звітний (податковий) період.

У звітному (податковому) періоді, в якому відбулася реєстрація таких податкових накладних в ЄРПН, платник податку – покупець має право на включення сум податку, зазначених в таких податкових накладних, до складу податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду (або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду в межах 365 календарних днів з дати складення таких податкових накладних та з урахуванням зупинення перебігу строків, передбаченого підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).