Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Порядок заповнення повідомлення про надання інформації щодо КЕП за формою J(F)1391103

опубліковано 23 травня 2022 о 13:00

Головне управління ДПС у Житомирській області інформує, що при заповненні реквізитів повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису за формою J(F)1391103 (далі – Повідомлення), зокрема, зазначається:

- поточна дата та порядковий номер;

- найменування (або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб) платника (автора);

- код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

До табличної частини Повідомлення вноситься інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, якій надається право підпису електронних документів;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

- посада фізичної особи, якій делеговано право підпису електронних документів;

- тип підпису: Директор / Бухгалтер / Підпис податкових накладних / Печатка / Технологічний сертифікат / Уповноважена особа;

- ініціали та прізвище керівника;

- посада, ініціали та прізвище виконавця та контактний телефон.

При цьому у полі «Виконавець» при заповненні Повідомлення вказується особа, кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) якої накладений на сформоване Повідомлення.

На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – КЕП керівника і останньою – печатка (за наявності).