Головне управління ДПС
у Житомирській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Чи можна використовувати для зберігання спирту орендовані спиртосховища?

опубліковано 23 листопада 2021 о 13:33

Єдиний державний реєстр місць зберігання (далі – Єдиний реєстр) – перелік місць зберігання, який ведеться податковими органами і містить відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників (ст.1 Закону від 19.12.1995 р. № 481).

Нагадаємо, що вимоги, яким мають відповідати місця зберігання спирту, визначені Порядком ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, затвердженим наказом ДПАУ від 28.05.2002 № 251 (далі – Порядок № 251) та Інструкцією з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, яка затверджена наказом Мінагрополітики від 13.04.2009 № 264 (далі – Інструкція № 264).

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту (ч.8 ст. 2 Закону № 481).

До Єдиного реєстру вносяться, зокрема:

- місця зберігання спирту суб’єктів підприємницької діяльності - виробників спирту;

- місця зберігання спирту суб’єктів підприємницької діяльності, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал.

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво).

До заяви додаються документ, що підтверджує право користування цим приміщенням, та довідка про відповідність місця зберігання спирту вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, уповноваженим КМУ.

Спирт повинен зберігатися та обліковуватися орендарем спиртосховища (спиртобази) окремо від продукції орендодавця. У спиртосховищі (на спиртобазі) повинні бути належні умови для проведення інвентаризації та обліку спирту окремо орендарем і орендодавцем.

Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), абсолютований спирт, повинні зберігатися та обліковуватися роздільно.

Про внесення місця зберігання спирту із зазначенням місткості відповідно до найменування спирту до Єдиного реєстру за одним місцезнаходженням суб’єкту підприємницької діяльності видається одна довідка (п. 3.2 розд. 3 Порядку № 251).

Отже, зберігання спирту різними суб’єктами господарювання за одним місцезнаходженням не допускається. Внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру здійснюється окремо кожним суб’єктом господарювання.

Таким чином, суб’єкт господарювання не може використовувати для зберігання спирту орендоване спиртосховище, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру місць зберігання іншим суб’єктом господарювання.

Однак, таке зберігання можливе за умови, якщо попередній власник згідно з вимогами чинного законодавства здійснить дії щодо виключення місця зберігання з Єдиного реєстру, а новий – щодо внесення такого місця зберігання до Єдиного реєстру.