Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Алгоритм складання та порядок самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку

опубліковано 31 серпня 2021 о 12:07

Головне управління ДПС у Житомирській області надає пояснення щодо заповнення окремих полів та граф додатку ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Подається в разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ.

Заголовна частина

Найменування рядка

Код
рядка 
(умовно)

Пояснення щодо заповнення

Звітна

1

Ставиться позначка "X" у полі "Звітна" - якщо подається поточний звітний додаток

Звітна нова 

2

Ставиться позначка "X" у полі "Звітна нова" - якщо в поданому раніше додатку було допущено помилку і її виправляють шляхом подання нового додатка до настання граничного терміну його подання

Уточнююча 

3

Ставиться позначка "X" у полі "Уточнююча" - у разі виправлення помилок у поданому раніше додатку після настання граничного терміну його подання

Звітний (податковий) період 20__ року

Проставляється позначка "X" напроти відповідного податкового (звітного) періоду (I квартал, півріччя, три квартали, рік) і зазначається звітний податковий період, на який подається додаток (наприклад, 2016) 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають позначку в паспорті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва показника 

 Код графи

 Пояснення щодо заповнення 

Загальні відомості

 

 

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції  

У графі 1 зазначають повне найменування (або П. І. Б.) контрагента в контрольованій операції, яке зазначене в договорі (контракті)  

код особи

У графі 2 зазначають код нерезидента в країні його реєстрації  

контракт (договір) 

 

 

дата  

У графі 3 зазначають дату підписання договору (контракту) з нерезидентом, відповідно до якого здійснюється контрольована операція  

номер 

У графі 4 зазначають номер договору (контракту), відповідно до якого здійснюється контрольована операція  

Код найменування операції  

У графі 5 зазначають код відповідно до додатка 3 до Порядку № 8 

Предмет контрольованої операції  

 

 

опис предмета операції  

У графі 6 зазначають предмет операції, який зафіксовано у первинних документах  

код типу предмета операції  

У графі 7 зазначають код відповідно до додатка 4 до Порядку № 8

код товару за УКТ ЗЕД  

У графі 8 зазначають код товару за УКТ ЗЕД; код зазначають лише в разі здійснення ЗЕД-операцій з товарами. У разі виконання чи отримання робіт/послуг відповідний рядок за цією графою повинен містити значення "0" 

код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг  

У графі 9 зазначають код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг; код зазначається лише в разі виконання чи отримання робіт/послуг. У випадку товарів відповідний рядок за цією графою повинен містити значення "0" 

Дата здійснення операції 

 

 

з  

10 

У графі 10 зазначається дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 18 Порядку № 8)

по  

11 

У графі 11 зазначається дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 18 Порядку № 8)

Номер додатка  

12 

У графі 12 зазначають номер відповідного додатка до Звіту про контрольовані операції (такі додатки складають по кожному контрагенту, який бере участь у контрольованій операції) 

Номер з/п контрольованої операції  

13 

У графі 13 зазначають порядковий номер контрольованої операції, який наведено в графі 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначено в рядку 12  

При продажу товарів (робіт, послуг)

 

 

мінімальне значення діапазону цін / рентабельності

14 

У графі 14 зазначається мінімальне значення діапазону цін / рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов'язань. 
У разі використання показника діапазону рентабельності зазначають цифрове значення такого показника у відсотках 

сума коригування

15 

У графі 15 зазначається сума коригування при продажу товарів (робіт, послуг).

Сумарні значення показників графи 15 додатка ТЦ переносять до відповідних рядків додатка РІ та додатка ЦП 

При придбанні товарів (робіт, послуг) 

 

 

максимальне значення діапазону цін / рентабельності 

16 

У графі 16 зазначається максимальне значення діапазону цін / рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов'язань. 
У разі використання показника діапазону рентабельності зазначають цифрове значення такого показника у відсотках  

сума коригування 

17 

У графі 17 зазначається сума коригування при придбанні товарів (робіт, послуг).

Сумарні значення показників графи 17 додатка ТЦ переносять до відповідних рядків додатка РІ та додатка ЦП