Головне управління ДПС
у Житомирській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Бердичівська ДПІ: Вимоги щодо заповнення поля «Призначення платежу» платіжного доручення при сплаті податків і зборів

опубліковано 21 липня 2021 о 16:13

Працівниками Бердичівської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області проводяться роз’яснення щодо заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки.

Нагадуємо, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 (із змінами і доповненнями), при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

 

поле № 1 – друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

поле № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати (наприклад, «101»);

поле № 3 – друкується розділовий знак «;» та код платника, а саме:

податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);

поле № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі.

поля № 5 – 7 – друкується розділовий знак «;», поля не заповнюються.

 

 При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками.

 

        Приклади заповнення поля «Призначення платежу» в платіжному дорученні:

 

1) сплата суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємством, що має код за ЄДРПОУ 11111111:

*;101;11111111;податок на прибуток за 2 кв.;;;

 

1 - службовий код ("*");2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство , що має код за ЄДРПОУ 11111111);4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;5 - не заповнюється;6 - не заповнюється;7 - не заповнюється;

 

2) сплата коштів у рахунок податкового боргу підприємством, що має код за ЄДРПОУ 22222222:

*;140;22222222; сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу з податку на прибуток;;;

 

1 - службовий код ("*");2 - код виду сплати ("140" - сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску;3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство, що має код за ЄДРПОУ 22222222);4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;5 - не заповнюється;6 - не заповнюється;7 - не заповнюється.

 

Перелік кодів видів сплати наведений у додатку до Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок.