Головне управління ДПС
у Житомирській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Всеукраїнський тиждень права

опубліковано 04 грудня 2019 о 12:57

«Права людини – це не лише Європейський суд з прав людини. Це також більш практичні, приземлені речі, які стосуються кожного. Ми маємо говорити про те, що це щоденна робота у співпраці з органами державної влади, громадськими організаціями. Компанія «Я маю право!» не тільки про обізнаність, знання своїх прав. Це також заклик діяти, захищати свої права. І ми маємо говорити не лише про обізнаність, а про правову свідомість, в тому числі і в податковому полі» - зазначив в.о. начальника ГУ ДПС у Житомирській області Володимир Луговський.

Податковим кодексом України  закріплені права платників податків, згідно з положенням статті 17 платник податків має право:

безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;

користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;

бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації;

вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;

на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;

за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць, та використовувати дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток.

Всеукраїнський тиждень права – масштабний захід, який об’єднує працівників, органи влади, громадський сектор, міжнародних партнерів задля просвіти у сфері прав людини.

Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області проведе наступні правопросвітницькі заходи:

виступи (публікації) у засобах масової інформації щодо реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції, з питань, що стосується діяльності Державної податкової служби України;

лекції, бесіди з питань реалізації і захисту прав людини з метою підвищення загального рівня правової культури та набуття необхідного рівня правових знань.

Головні завдання заходу – показати важливість правової освіти, поваги до закону та права людини.

«Повсякденна робота Головного управління ДПС у Житомирській області полягає не лише в адмініструванні податків, зборів, платежів, контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства, а й в конкретних справах, направлених на захист прав платників.

До таких прав слід віднести право оскаржувати у разі незгоди рішення податкових органів щодо донарахування податкових зобов’язань, застосування фінансових санкцій і накладення адміністративних стягнень, відшкодовувати з бюджету грошові кошти, списані контролюючим органом у безспірному порядку з порушенням вимог законодавства, отримувати консультації з питань оподаткування, безоплатно отримувати в контролюючих органах інформацію про податки і збори і нормативно-правові акти, тощо.» - зазначив в.о. начальника ГУ ДПС у Житомирській області Володимир Луговський.

 ГУ ДПС у Житомирській області